Ulaznice.hr

Politika kvalitete hr

Društvo DEKOD d.o.o. je organizacija koja se bavi s dvije osnovne djelatnosti, iz čega proizlazi i politika kvalitete.

Najvažnija djelatnost je ticketing, odnosno sustav on-line i lokalne prodaje ulaznica, kontrole ulaza i srodnih aktivnosti. Politika kvalitete u ovom segmentu temelji se na:

  • zadovoljstvu korisnika naših usluga – organizatora i krajnjih kupaca ulaznica
  • razvoju kadrova kroz izobrazbu i napredovanje, stvaranje dobrih uvjeta rada, razvijanja kulture timskog rada, povećanje motiviranosti i osjećaja pripadnosti društvu

Druga djelatnost po obimu aktivnosti i financijskom doprinosu je razvoj softverskih projekata. Politika kvalitete u ovom segmentu temelji se na:

  • zadovoljstvu korisnika naših usluga – institucija s kojima imamo dugoročne ugovore za razvoj informacijskih sustava
  • razvoju kadrova kroz izobrazbu i certificiranje, napredovanje, stvaranje dobrih uvjeta rada, razvijanja kulture timskog rada, povećanje motiviranosti i osjećaja pripadnosti društvu

Zadovoljstvo naših korisnika kao i ostalih zainteresiranih strana – djelatnika, dobavljača i partnera na projektima, nastojimo ostvariti i kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 te poštivanjem relevantnih zakonskih propisa. Provodimo politiku kvalitete s ciljem postizanja zadovoljstva naših klijenata, a pri tome vodimo brigu da su svi naši proizvodi/usluge i poslovni procesi utemeljeni na načelima procesnog pristupa upravljanju kvalitetom.

Unapređenja naših proizvoda i usluga u potpunosti prilagođavamo zahtjevima zadovoljstva naših klijenata. Svaki je zaposlenik i suradnik odgovoran za dužnosti koje zahtijeva njegov/njezin specifični posao bit će educiran kako ih obavljati. Društvo osigurava da vanjski suradnici ispunjavaju tražene uvjete i da preuzimaju odgovornost za svoj rad. Jedan od ciljeva našeg društva je da našim klijentima pružimo kvalitetne proizvode po svjetskim standardima i prihvatljivim uvjetima i neprestano ih unaprjeđujemo.

Zadovoljstvo klijenata provodimo praćenjem pokazatelja kvalitete našeg poslovanja i zahtjeva klijenata. Društvo postavlja odgovornost za svakog djelatnika za predano obavljanje raspoređenih zadataka, a time i poslovnih ciljeva našeg društva. U društvu se nastoji podići osobni standard rada i življenja svih naših zaposlenika.

Kontinuiranim praćenjem sustava upravljanja i ispitivanjem učinkovitosti omogućeno je pravovremeno otkrivanje nesukladnosti analizom kojih se dolazi do mjera za poboljšanje. Kvaliteta se provodi se i kontrolira na svakom radnom mjestu, zaposlenici i suradnici obavezni su doprinositi unaprjeđenju kvalitete, a razradom ciljeva i pomnim planiranjem društvo i zaposlenici cjelovito ostvaruju ovu Politiku.

Politika kvalitete, kao temeljni dokument sustava i deklaracija opredijeljenosti za kvalitetu i stalno napredovanje, javno se objavljuje i tako omogućava svim zainteresiranim stranama da se upoznaju sa stavovima društva DEKOD d.o.o.

Sva prava pridržana Dekod d.o.o.

Košarica